“Dünya ədəbiyyatı”nın yeni sayı - “Elmi baxış”


  • 18:29 / 30 05 2020 |
  • Bölmə: Mədəniyyət və Şou


Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin nəşri olan “Dünya ədəbiyyatı” sayının yeni sayı çapdan çıxıb. Dərginin 2020-ci ildəki ilk sayı “Elmi baxış” adı ilə təqdim olunur və özündə AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun alimlər kollektivinin dünya ədəbiyyatı ilə bağlı son dövrə aid tədqiqatlarını əks etdirir.

Bu barədə “Dünya ədəbiyyatı” dərgisinin baş redaktoru Seyfəddin Hüseynli məlumat verib.

Baş redaktor qeyd edib ki, dərginin yeni sayı Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi ilə AMEA Ədəbiyyat İnstitutu arasında əldə olunan razılaşmaya əsasən, bu institutun dəstəyilə hazırlanıb:

“Dünya ədəbiyyatı”nın yeni sayında 50-dən artıq alim-ədəbiyyatşünasımızın müxtəlif ölkələrin ədəbiyyatına, məşhur yazıçıların yaradıcılığına, onların əsərlərinin Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlılığına, eləcə də ümumən ədəbi əlaqələr və bədii tərcümə məsələlərinə dair məqalələri, həmçinin bir neçə tərcümə işi toplanıb. Dərginin “Elmi baxış” sayında müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının böyük bir qisminin dünya ədəbi mühiti və prosesinə, xarici ədiblərin yaradıcılığına və şəxsiyyətinə hansı yönlərdən yanaşdığını, onu hansı müstəvidə, necə bir prizma altında təhlilə cəlb etdiyinı mümkün qədər aydın şəkildə əks etdirməyə çalışmışıq. Alimlərimizin ədəbi əlaqələr və bədii tərcümə ilə bağlı məsələlərə münasibətini, bu istiqamətdəki araşdırmalarını ortaya qoyan bir çox məqalə də dərginin yeni sayında işıq üzü görüb. Bu sayımızda Türkiyə, Amerika, Rusiya, Fransa, İngiltərə, İran, İtaliya, İrlandiya, Yaponiya, Polşa, Gürcüstan, Misir, Hindistan, Monqolustan, Çin, Vyetnam, Meksika, İndoneziya, Koreya, Pakistan, Malayziya yazıçılarının yaradıcılığı, həmçinin qazax, qırğız, özbək, kalmık, türkman, qaraçay ədəbiyyatı nümunələri barədə məqalələr, tərcümələr verilib”.  

Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin sədri şair Səlim Babullaoğlu dərginin “Elmi baxış” sayının dolğun, əhatəli mündəricəyə malik olduğunu deyib:

“Dərginin yeni sayı dünya ədəbiyyatı ilə bağlı ölkəmizdə aparılan tədqiqatlar barədə sistemli və ətraflı təəssürat yaratmaq baxımından son dərəcə uğurlu addımdır. Eyni zamanda, bu say AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ilə əməkdaşlığımızın real və dəyərli nəticəsi olaraq da əlamətdardır. Belə bir işin ərsəyə gəlməsi naminə bizə yaxından dəstək verən, başda AMEA-nın birinci vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli olmaqla, Ədəbiyyat İnstitutunun kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin “Dünya ədəbiyyatı” dərgisinin yaradıcı heyətini bu yeni və sanballı sayın nəşri münasibətilə təbrik edir, yeni uğurlar arzulayıram”.

Nəşrdəki “Dünya ədəbiyyatı anlayışına Giriş və “Dünya ədəbiyyatı” dərgisinin xüsusi sayına Müqəddimə” adlı irihəcmli açılış məqaləsində Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli bu fikirləri vurğulayıb:

“...Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi ilə AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun birgə layihəsi kimi çapa hazırlanmış bu say ümumiyyətlə ölkəmizin yazıçılar təşkilatı ilə akademik ədəbiyyatşünaslıq qurumunun qarşılıqlı əməkdaşlığının nə qədər səmərəli olduğunu əyani şəkildə nümayiş etdirir. Aşkar surətdə görmək mümkündür ki, bu əməkdaşlıq qarşılıqlı surətdə həm ədəbi prosesin və ədəbiyyatın, həm də tənqid və ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafına uğurla xidmət edir”.

Akademik İ.Həbibbəylinin fikrincə, “Dünya ədəbiyyatı” dərgisi Azərbaycanda dünya ədəbiyyatında gedən prosesləri izləməyə geniş şərait yaratmaqla yanaşı, ayrı-ayrı ölkələrin ədəbiyyatlarında baş verən ədəbi proseslərin, yeniləşmə meyillərin tam halda, obyektiv ədəbi mənzərəsi ilə dərk edilməsinə xidmət göstərir:

“Ayrı-ayrı xalqların ədəbiyyatları ilə Azərbaycan ədəbiyyatı arasında möhkəm və etibarlı bir sənət körpüsü olmaq funksiyasını da “Dünya ədəbiyyatı” dərgisi böyük məsuliyyətlə yerinə yetirir”.

“Dünya ədəbiyyatı” dərgisinin AMEA Ədəbiyyat İnstitutu əməkdaşlarının ayrı-ayrı ölkələrin ədəbiyyatına dair apardıqları tədqiqatların nəticəsi olan elmi məqalələrinə özünün bütöv bir sayını həsr etməsini yüksək qiymətləndirən İ.Həbibbəyli bu barədə yazır:

“Qeyd etməyi lazım bilirəm ki, “Dünya ədəbiyyatı” dərgisinin Ədəbiyyat İnstitutu əməkdaşlarının elmi məqalələrindən və tərcümələrindən ibarət xüsusi buraxılışını nəşr edib ictimaiyyətə çatdırması mahiyyət etibarilə ölkə miqyaslı mühüm elmi-ədəbi hadisədir. Bu, həmçinin Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, onun üzvi tərkib hissəsi olan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin, habelə “Dünya ədəbiyyatı” dərgisinin olduğu kimi, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun da tarixinin əhəmiyyətli və unudulmaz səhifəsidir...

Azərbaycan ədəbiyyatının və ədəbiyyatşünaslıq elminin, ədəbi-elmi əlaqələrin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyətə malik “Dünya ədəbiyyatı” dərgisinin Ədəbiyyat

İnstitutu ilə ortaq sayı kimi xüsusi buraxılışının nəşrinə göstərilən diqqətə görə Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anara, Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr

Mərkəzinin rəhbəri, istedadlı şair və tərcüməçi Səlim Babullaoğluna, bu sayın hazırlanmasında xüsusi zəhməti olan dərginin baş redaktoru Seyfəddin Hüseynliyə kollektivimiz adından dərin minnətdarlığımı bildirirəm”.
Oxşar xəbərlər